Informacje Techniczne

Metadane Fedearacji

Do wyboru są następujące zbiory metadanych:
http://aai.pionier.net.pl/pionierid.xml
Metadane PIONIER.Id. Ten zbiór jest przeznaczony dla członków i parnerów PIONIER.Id, którzy nie zgłosili chęci udziału w eduGAIN.
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-feed.xml
Metadane PIONIER.Id połączone z metadanymi eduGAIN. Ten zbiór jest przeznaczony dla członków i partnerów, którzy biorą udział w eduGAIN i mają potrzebę korzystania z pełengo zbioru zawierającego zarówno IdP jak i SP
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-idp-feed.xml
Metadane IdP pochodzących z PIONIER.Id i eduGAIN. Ten zbiór jest przenaczony dla Dostawców Usług, którzy biorą udział w eduGAIN.
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-sp-feed.xml
Metadane SP pochodzących z PIONIER.Id i eduGAIN. Ten zbiór jest przenaczony dla Dostawców Tożsamości, którzy biorą udział w eduGAIN.
Certyfikat podpisujący metadane Federacji:
PIONIER.Id.cer - DER i PIONIER.Id.pem - PEM.

Fingerprint SHA1 Certyfikatu :
D6:84:09:2D:F7:95:B4:96:8A:F7:61:3A:F5:3E:EC:C6:4B:DF:73:5B

Fingerprint SHA-256 Certyfikatu:
EA:85:93:12:AF:B6:C6:75:3B:BF:03:5F:1D:B1:B9:FE:E8:8E:CD:0A:34:C4:61:B9:11:94:9C:3D:7E:92:53:58