Po co przystępować do Federacji

  • Zacznijmy od tego, że logowanie federacyjne jest technologią używaną od wielu lat w wielu sieciach akademickich na świecie. W tym zakresie w Polsce dopiero startujemy, aby nadrobić opóźnienie. Można zatem przyjąć, że skoro innym się opłaca, to powinno i nam.
  • Logowanie federacyjne pozwala na uwierzytelniony dostęp do zewnętrznych usług bez konieczności posiadania w nich konta. Takie podejście, stworzone przez federacje akademickie zostało przyjęte przez serwisy społecznościowe i wielkich dostwców usług takich jak Google, Facebook itp., a w Polsce ePUAP. Dzieki temu idea logowania do usługi poprzez konto zupełnie z taką usługą niezwiązanie, jest obecnie znana szerokiej rzeczy użutkowników.
  • Można zapytać po co tworzyć Federację akademicką skoro można korzystać z kont Google czy Facebook-a. Odpowiedzią jest potwierdzenie uprawnień. Jeżeli zakładamy konto w sklepie internetowym i kojarzymy je z własnym kontem Google, to sami gwarantujemy, że to konto Google jest właściwe. Jeżeli jednak dostępność do usługi wynika z faktu zatrudnienia użytkownika w jakieś instytucji, to właśnie ta instytucja jest właściwą do potwierdzenia uprawnień użytkownika, a to właśnie gwarantuje logowanie federacyjne.
  • W czasie tworzenia Federacji zawsze występuje efekt jajka i kury. Na początku w Federacji jest mało usług i mało członków. Brak usług osłabia motywację do przystępowania, a brak członków nie zachęca usługodawców do przystępowania do Federacji. Ten problem trzeba jednak przełamać, dlatego apelujemy, aby zaufać doświadczeniu innych i uwierzyć, że warto.