Po co przystępować do Federacji

  • Logowanie federacyjne pozwala na uwierzytelniony dostęp do zewnętrznych usług bez konieczności posiadania w nich konta. Takie podejście, stworzone przez federacje akademickie zostało później przyjęte przez serwisy społecznościowe i wielkich dostwców usług takich jak Google, Facebook itp., a w Polsce ePUAP. Dzieki temu idea logowania do usługi poprzez konto zupełnie z taką usługą niezwiązanie, jest obecnie znana szerokiej rzeszy użutkowników.
  • Logowanie federacyjne, to jednocześnie mechanizm jednokrotnego logowania (Single Sign On); użytkownik zalogowany w jednej usłudze (a właściwie w swojej instytucji macierzystej) nie musi przechodzić procesu logowania przy dostępie do kolejnej usługi, wystarczy, że wskaże swoją instucję macierzystą, a samo zalogowanie przebiegnie już automatycznie.
  • Można zapytać po co tworzyć Federację akademicką skoro można korzystać z kont Google czy Facebook-a. Odpowiedzią jest potwierdzenie uprawnień. Jeżeli zakładamy konto w sklepie internetowym i kojarzymy je z własnym kontem Google, to sami gwarantujemy, że to konto Google jest nasze. Jeżeli jednak dostępność do usługi wynika z faktu zatrudnienia użytkownika w jakieś instytucji, to właśnie ta instytucja jest właściwą do potwierdzenia uprawnień użytkownika, a to właśnie gwarantuje logowanie federacyjne.
  • Dzięki udziałowi federacji PIONIER.Id w konfederacji eduGAIN, użytkownicy naszych instytucji mają dostęp do usług zarejestrowanych w innych federacjach, łącznie tych usług jest ponad 2500.