Metadane Federacji

Do wyboru są następujące zbiory metadanych:

http://aai.pionier.net.pl/pionierid.xml
Metadane PIONIER.Id. Ten zbiór jest przeznaczony dla członków i partnerów PIONIER.Id, którzy nie zgłosili chęci udziału w eduGAIN.
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-feed.xml
Metadane PIONIER.Id połączone z metadanymi eduGAIN. Ten zbiór jest przeznaczony dla członków i partnerów, którzy biorą udział w eduGAIN i mają potrzebę korzystania z pełnego zbioru zawierającego zarówno IdP jak i SP
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-idp-feed.xml
Metadane IdP pochodzących z PIONIER.Id i eduGAIN. Ten zbiór jest przeznaczony dla Dostawców Usług, którzy biorą udział w eduGAIN.
https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-sp-feed.xml
Metadane SP pochodzących z PIONIER.Id i eduGAIN. Ten zbiór jest przeinaczony dla Dostawców Tożsamości, którzy biorą udział w eduGAIN.
Metadane są odświeżane co godzinę.

Certyfikat podpisujący metadane Federacji

PIONIER.Id.cer - DER i PIONIER.Id.pem - PEM.

Fingerprint SHA1 Certyfikatu :
48:73:B2:14:DB:A1:48:E5:4B:F2:DA:4F:67:A5:67:E0:E1:B1:53:52

Fingerprint SHA-256 Certyfikatu:
49:87:36:46:B2:8C:05:12:3F:64:09:E1:EF:5E:15:D4:23:CB:63:99:97:7D:45:29:76:19:46:CD:74:37:1A:E5