Procedura rejestracji usługodawców i dostawców tożsamości w Federacji PIONIER.Id

 • Federacja PIONIER.Id jest w pierwszej kolejności adresowana do środowiska naukowo-akademickiego. Drugim wstępnym warunkiem jest połączenie z siecią PIONIER albo bezpośrednie, albo za pośrednictwem jednej z sieci członków Konsorcjum PIONIER. Nie zamykamy się jednak na szerszą współpracę, dlatego prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych.
 • Rejestracja serwera Dostawcy Tożsamości
  • Tylko Członkowie Federacji mogą zarejestrować serwer Dostawcy Tożsamości.
  • Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości:
   1. członek Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2;
   2. odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera za pośrednictwem kontaktu technicznego Federacji PIONIER.Id;
   3. administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności lokalny regulamin korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Federacji oraz procedur zarządzania tożsamością;
   4. po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Tożsamości są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id.
 • Rejestracja serwera Dostawcy Usługi
  • Członkowie i Partnerzy Federacji PIONIER.Id mogą zarejestrować dowolną liczbę serwerów Dostawcy Usług.
  • Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości:
   1. Członek lub Partner Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2;
   2. odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka lub Partnera Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera za pośrednictwem kontaktu technicznego Federacji PIONIER.Id;
   3. administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w procesach uwierzytelniania i autoryzacji federacyjnego zarządzania tożsamością;
   4. po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Usług są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id.