Procedura rejestracji usługodawców i dostawców tożsamości w Federacji PIONIER.Id

 • Federacja PIONIER.Id jest w pierwszej kolejności adresowana do środowiska naukowo-akademickiego. Drugim wstępnym warunkiem jest połączenie z siecią PIONIER albo bezpośrednie, albo za pośrednictwem jednej z sieci członków Konsorcjum PIONIER. Nie zamykamy się jednak na szerszą współpracę, dlatego prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych.
 • Rejestracja serwera Dostawcy Tożsamości
  • Tylko Członkowie Federacji mogą zarejestrować serwer Dostawcy Tożsamości.
  • Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości:
   1. członek Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2;
   2. odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera na formularzu wnioseku rejestracji IdP (jako nazwę dostawcy tożsamości we wniosku należy wpisać wartości z metadanych - entityID oraz polską wartość DisplayName z tagu md:IDPSSODescriptor) przesyłając go do Operatora PIONIER.Id na adres:
    Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
    ul. Jana Pawła II 10
    61-139 Poznań
    z adnotacją "Federacja PIONIER.Id"
   3. administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności lokalny regulamin korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Federacji oraz procedury zarządzania tożsamością (dokładniejszy opis oczekiwań względem tych dokumentów oraz przykłady umieściliśmy TUTAJ);
   4. po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Tożsamości są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id.
 • Rejestracja serwera Dostawcy Usługi
  • Członkowie i Partnerzy Federacji PIONIER.Id mogą zarejestrować dowolną liczbę serwerów Dostawcy Usług.
  • Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości:
   1. członek lub Partner Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2;
   2. odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera na formularzu wnioseku rejestracji SP (jako nazwę usługi we wniosku należy wpisać wartości z metadanych - entityID oraz polską wartość DisplayName z tagu md:SPSSODescriptor) przesyłając go do Operatora PIONIER.Id na adres:
    Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
    ul. Jana Pawła II 10
    61-139 Poznań
    z adnotacją "Federacja PIONIER.Id"
   3. administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w procesach uwierzytelniania i autoryzacji federacyjnego zarządzania tożsamością;
   4. po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Usług są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id.