Procedura rejestracji usługodawców w Federacji PIONIER.Id

 • Członkowie i Partnerzy Federacji PIONIER.Id mogą zarejestrować dowolną liczbę serwerów Dostawcy Usług.
 • Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości:
  1. członek lub Partner Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2;
  2. odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera na formularzu wniosku rejestracji SP (jako nazwę usługi we wniosku należy wpisać wartości z metadanych - entityID oraz polską wartość DisplayName z tagu md:SPSSODescriptor) przesyłając go do Operatora PIONIER.Id na adres:
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
   ul. Jana Pawła II 10
   61-139 Poznań
   z adnotacją "Federacja PIONIER.Id"
  3. administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w procesach uwierzytelniania i autoryzacji federacyjnego zarządzania tożsamością;
  4. po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Usług są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id.