PIONIER.Id to:

  • Dostęp do usług Konsorcjum PIONIER dla polskiej nauki
  • Automatyczne członkostwo w
  • Dostęp do usług Komisji Europejskiej dla Erasmus+
  • Dostęp do ponad 3500 miedzynarodowych usług dedykowanych dla świata nauki
  • Korzystanie z jednego konta w instytucji macierzystej we wszystkich usługach
  • Jednokrotne logowanie do wszystkich usług
  • Dbałość o prywatność użytkowników
Więcej informacji